Coaching voor hoogsensitieve kinderen van 7 tot 12 jaar

We voelden ons zeer welkom in een relaxte omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn.

Ik ben geholpen om me van binnen weer sterk en blij te voelen

De warme, liefdevolle en niet oordelende benadering was voor ons geweldig fijn, een omarming.

Ben jij als ouder op zoek naar coaching voor je kind,
waar het zichzelf mag zijn, zich veilig voelt en plezier heeft?

Je bent van harte welkom.

Novaster begeleidt kinderen op het gebied van hoogsensitiviteit die last hebben van:

 • eigen hooggevoeligheid en niet weten hiermee om te gaan
 • (Faal)angst, onzekerheid
 • Die zich alleen en anders voelen
 • Concentratieproblemen, hyperactiviteit, driftbuien
 • Druk hoofd
 • Somberheid of verdrietig zijn
 • Moeilijk vinden om nieuwe dingen te ondernemen
 • Snel overprikkeld raken en de omgeving als een spons opnemen
 • Lichamelijke klachten zoals moeheid, hoofdpijn, buikpijn of hyperventilatie
 • Moeilijkheden op het gebied van slapen of eten
 • Bezig zijn met de dood
 • Moeilijkheden in de omgang met andere kinderen

Kinderen leren:

 • om te gaan met hun hooggevoeligheid
 • Op zichzelf te vertrouwen en hun eigen kwaliteiten te zien en te gebruiken
 • Eigen problemen op te lossen
 • Zich te ontspannen en te focussen
 • Bewust te worden van hun eigen gevoelens, behoeftes en gedachten en dit te uiten
 • Lastige gevoelens te verwerken
 • Meer verbinding met hun lijf te ervaren
 • Om te gaan met hun hooggevoeligheid als kwetsbaarheid en kracht
 • Te kiezen voor positieve gedachten
 • Om te gaan met lastige of uitdagende situaties
 • Bewust te worden van hun gedrag en leren kiezen voor ander gedrag
 • Aarden en eigen kracht te ervaren
 • Om te gaan met buitenzintuiglijke ervaringen

Hoe?

Tijdens de bijeenkomsten krijgt je kind spelenderwijs via o.a. tekenen, bewegen, verhalen, gesprekken, visualisaties, ontspannings- en lichaamsoefeningen zicht te krijgen op zichzelf en vindt het manieren waarin het zich in alle opzichten beter kan uitdrukken. Op een speelse en luchtige manier worden lastige gedachten en gevoelens verwerkt.

Praktisch:

Voorafgaand aan de kindersessies volgt een gesprek met de ouders. Hier geven de ouders aan wat zij wensen voor hun kind. Na het gesprek volgen twee bijeenkomsten met het kind met als focus het doel en de behoeftes van het kind helder in kaart te brengen. Daaropvolgend wordt er met de ouders een plan besproken met gestelde doelen.

Vervolgens wordt er gewerkt aan de gestelde doelen in korte overzichtelijke blokken van 4 bijeenkomsten.
Na de vier bijeenkomsten wordt er geëvalueerd.

Wil je meer informatie?

Op dit moment worden er geen nieuwe aanmeldingen aangenomen.