Herken je het dat alles wat je om je heen ziet en ervaart een spiegel is van jezelf?

blije-kinderen-waterspiegel
Alles wat je ziet, voelt en denkt is een weerspiegeling van de staat van jouw bewustzijn op dat moment. Het maakt niet uit waarover het gaat. Het kan zelfs gaan over een verkeerspaaltje bij je in de buurt. Nou kan je zeggen: ‘’Nou, nou dat gaat wel heel ver.’’
Dat kan ik begrijpen. En het is ook goed om niet bij alles stil te staan want anders word je misschien een beetje gek.

Maar laten we er voor nu wel even bij stil staan. Om nog even terug te komen op het verkeerspaaltje in de buurt. Bij mij  in de buurt staat een paaltje met twee rondjes, een driehoek en een streep. Het is net een gezicht. Laatst zag ik er een vrolijk gezicht in. En twee weken later zag ik  een verdrietig gezicht. Het paaltje was objectief gezien nog steeds hetzelfde alleen ik zag er wat anders in omdat een ander gevoel in mij de aandacht vroeg.

Iedere persoon of omstandigheid die je tegen komt laat een bepaald aspect van jezelf zien. Herken je het als ouder  dat je kind een spiegel is van je zelf? Herken je het dat als jij je onrustig en druk voelt dat je kind(eren) dat ook zijn?  En als jij je rustig en opgeruimd voelt dat je kind dat ook is?

Kinderen spiegelen onbewust met hun gedrag hoe ze hun omgeving ervaren.

Als je heftige emoties in het contact met je kind ervaart kun je over het algemeen het volgende zeggen:

datgene wat je bij je kind ervaart gaat over je eigen innerlijke kind. Je innerlijk kind is het kind in je die je ooit was toen jezelf klein was.  Je kunt een verdrietig kind in je hebben, een boos, blij, bang, eenzaam kind, een niet gehoord of gezien kind etc. Het kind in je heeft ook een speelse kant vol met talenten. Die komen meestal naar voren als het zich veilig en vrij genoeg voelt om naar buiten te komen.

Meestal is er een kind die op de voorgrond staat. Dat wat je bij je echte kind waarneemt is een voorbeeld voor hoe het met het vergeten of onderdrukte innerlijk kind in jou is gesteld. Je zou kunnen zeggen dat zoals jij en je kind omgaan zo is de relatie tussen het kind in jou en de volwassene die je inmiddels geworden bent.

Een voorbeeld om het te verduidelijken. Stel dat je niet zo’n fijne week hebt en dat je merkt dat je kind niet naar je luistert, over je heen loopt en veel aandacht vraagt. Je voelt steeds meer irritatie en op ene gegeven moment barst de bom en word je boos. Je hebt het gevoel dat je alleen maar zit te geven en dat er alleen maar wordt genomen.  Je bent er helemaal zat van. Als je hiervoor eens rustig zou gaan zitten en je afvraagt wat je kind nu werkelijk van jou spiegelt kom je er waarschijnlijk achter dat je niet naar jezelf luisterde. Je was bezig met de behoeftes van je kind en eigenlijk wilde je de dingen wel anders maar je nam niet de tijd om daarnaar te  luisteren. Je wist niet precies hoe je de dingen  wilde hebben en hierdoor was je onduidelijk. Met het gevolg dat je kind niet wist waar het aan toe was en niet luisterde.

Je kind dwingt je op zo’n moment om goed naar jezelf te luisteren. Wat wil jij? Wat vind jij belangrijk? Wat is jouw behoefte als ouder? Wanneer je heftige emoties ervaart is er waarschijnlijk op een diep nivo een innerlijk kind die zich niet gehoord voelt.

Wanneer je merkt dat er structureel steeds dezelfde situatie terugkomt waarin je merkt dat je kind een heftige emotie in je triggert kun je het volgende  doen:

Zoek een rustige plek en kies een moment waar je niet gestoord kunt worden. Pak pen en papier en neem tijd voor de volgende vragen:

  1. Schrijf de steeds terugkerende situatie op en schrijf op welk gedrag van je kind jou raakt. Schrijf op wat je ziet en merkt aan je kind. Doe dit objectief, zonder oordelen en analyses. Alsof je een filmscène beschrijft.
  2. Haal dan de kern eruit. Waar gaat het over? Welk gedrag triggert jou? Wat zegt of doet je kind?
  3. Hoe reageer jij?
  4. Wat in jou als ouder wordt geraakt?  Ga rustig met je aandacht naar binnen en stel jezelf de vraag: ”wat wordt er in mij geraakt?” Welke gedachten en gevoelens heb jij over het gedrag van jouw kind? Wat vind jij moeilijk aan deze situatie?
  5. Wat zou jij willen voor je kind in deze situatie?
  6. Zet nu overal het woordje  ‘’ik’’ waar de naam van je kind staat of hij of zij. Hem of haar verander je in mij.
  7. Kijk nu naar de zinnen waar je’’ ik’’ hebt gezet. Zet deze zinnen apart bij elkaar.
  8. Laat de zinnen op je in werken. Neem de tijd en luister naar wat er in je gehoord wil worden. Welk deel in jou heeft hier iets over te zeggen?  Neem de tijd om te luisteren. Als je het fijn vindt kun je het opschrijven.
  9. Verwelkom alles en accepteer wat er naar boven komt. Behandel jezelf als je meest dierbare vriend.

Je zult merken dat je kind  jouw spiegel is. Via je kind kan jij jezelf waarnemen. Het vraagt om moed om als ouder in de spiegel te kijken.  Je  kunt namelijk dingen  gaan zien die je eerder niet van jezelf wilde zien. Hoe lastig ook , zie het als een geschenk en kans om te groeien en om gelukkiger te worden. Dikwijls zitten prachtige talenten en eigenschappen verborgen waar we niet bij kunnen omdat ons innerlijk kind naar de achtergrond is verschoven. Ons innerlijk kind draagt die mooie eigenschappen. Denk aan creativiteit, speelsheid, vrolijkheid, uitbundigheid. Om wat voor reden dan ook hebben we dit kind ooit naar de achtergrond verschoven. Vaak omdat dit het beste en het meest veilig was in onze eigen opvoeding als kind. Nu als volwassene heb je de kans om dit deel wat aandacht of liefde heeft gemist als kind zelf de liefde en aandacht te geven. Dit maakt jou als mens heel en compleet.

De oefening maakt duidelijk hoe een situatie uit het leven van je kind gelinkt is aan een onbewust probleem uit je eigen leven. Het gebeurt regelmatig dat als een ouder veranderingen  in zijn eigen leven bewerkstelligd het kind mee beweegt en de problemen verdwijnen of verminderen.

Ik wens je veel succes bij deze spiegeloefening.

Wil je jouw gevoelens en gedachtes verder verkennen en meer ruimte en lichtheid ervaren en heb je behoefte aan een gids die met je meekijkt? Neem contact met me op en we kijken samen wat ik voor je kan betekenen.

Je bent van harte welkom.

Harte groet,

Marlies