Hulp voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Voor  kinderen die moeilijkheden ondervinden op het gebied van:

 • (Faal)angst, onzekerheid
 • Concentratie
 • Weerbaarheid, sociale vaardigheid en of pesten
 • Negatief zelfbeeld
 • Hyperactiviteit
 • Driftbuien of emotionele uitbarstingen
 • Somberheid of verdrietig zijn (bijv. verlies of rouw)
 • Lichamelijke klachten zoals moeheid, hoofdpijn, buikpijn of hyperventilatie
 • Slapen of eten
 • Omgang met andere kinderen
 • Omgaan met echtscheidingssituatie van hun ouders

Kinderen leren:

 • Weerbaarder en sociaal vaardiger te worden
 • Op zichzelf te vertrouwen en hun eigen kwaliteiten te zien en te gebruiken
 • Bewust te worden van hun gedrag en leren kiezen voor ander gedrag
 • Eigen problemen op te lossen
 • Zich te ontspannen en te focussen
 • Bewust te worden en leren uiten van hun eigen gevoelens, behoeftes en gedachten
 • Lastige, pijnlijke of rouw gevoelens te verwerken
 • Te kiezen voor positieve gedachten
 • Om te gaan met lastige of uitdagende situaties
 • Eigen kracht te ervaren

Hoe?

Tijdens de bijeenkomsten krijgt je kind spelenderwijs via o.a. tekenen, bewegen, verhalen, gesprekken, visualisaties, ontspannings- en lichaamsoefeningen zicht te krijgen op zichzelf en vindt het manieren waarin het zich in alle opzichten beter kan uitdrukken. Op een speelse en luchtige manier worden lastige gedachten en gevoelens verwerkt.

Wil je meer informatie?

Op dit moment worden er geen nieuwe aanmeldingen aangenomen.