Kenmerken van Nieuwetijdskinderen

afb_oudersNieuwetijdskinderen zijn vaak te herkennen aan de helderheid van hun ogen. Naast het feit dat ze hoogsensitieve kenmerken hebben zijn ze in toenemende mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Ze staan heel open voor de gevoelens van anderen en pikken deze heel makkelijk op.

Deze kinderen leven vanuit een hartsbewustzijn. Zij communiceren anders dan zoals de meesten nog gewend zijn. Hun wezen is ruim en soepel en als zij zich richten op een ander met wie ze in contact zijn, nemen ze de ander op in hun hartsbewustzijn. Hierdoor krijgen ze direct verbinding met het innerlijk van de ander. Ze lezen en communiceren als het ware met hun hart. Hierdoor weten ze wat er in de ander omgaat. Dit betekent dat het kind weet. Het weet of iemand de waarheid spreekt. Wanneer iemand wat anders zegt dan wat hij voelt , weet een kind dat direct. Ze kunnen dan als een heldere spiegel werken voor hun opvoeders. Vooral voor deze kinderen is het verwarrend als er dubbele boodschappen worden uitgezonden. Indien dit geregeld gebeurt, gaan deze kinderen dikwijls aan hun eigen waarnemingen en daardoor ook aan zichzelf twijfelen. ‘’Het zal wel niet kloppen wat ik denk’’ of ‘’wat is er mis met mij?’’ is vaak een gedachte die deze kinderen hebben. In dit licht is het voor ouders en opvoeders van belang en een grote uitdaging om transparant en eerlijk te durven zijn naar zichzelf. De kinderen zijn diep verbonden met hun bron en zijn als het ware bewuster van die bron dan de meesten om hen heen. Sommigen hebben ook nog de herinnering aan het Licht waar ze vandaan komen voordat ze geboren werden. Het kan zijn dat ze heimwee hebben naar dit ‘’thuis.’’

De nieuwetijdskinderen voelen zich een met alles om hen heen waardoor ze makkelijk de pijn van anderen voelen. De grens tussen de wereld van de zintuigelijke waarnemingen en de ‘onzichtbare wereld’ van energiën, gevoelens en stemmingen is heel vloeiend voor hen. Zoals eerder gezegd nemen ze de binnenkant makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met dat wat er innerlijk in hen afspeelt. Hun intuitieve waarneming is trefzeker. Ze zijn helderwetend en weten vaak dingen die ze eigenlijk niet kunnen weten. Vaak hebben ze contact met een innerlijk vriendje (gids) of een overledene. Soms hebben ze herinneringen aan vorige levens.

Ze zijn vaak vredesstichters en willen harmonie en verbondenheid. Ze zijn vroeg oud en wijs wat je merkt aan hun wijze uitspraken. Ze voelen zich verantwoordelijk voor conflicten en sfeer en willen graag helpen en nemen nogal eens de positie van de ouders in (dus de ouder van hun ouders). Hierdoor identificeren ze zich met een helpende rol en hun onbevangen kind zijn kan daarmee verloren gaan. Het verwarrende hier is dat ze wijs en vroeg oud zijn en tegelijkertijd ook nog maar een kind zijn.

De kinderen zijn vaak idealistisch. Ze zijn diepzinnig en fantasierijk. In hun aura zie je vaak de twee bovenste chakra’s open staan waardoor ze veel inzicht, inspiratie en enthousiasme ervaren. Echter de energie is vaak niet geaard waardoor ze zweverig, rusteloos, ongeconcentreerd en dromerig overkomen. Er is dikwijls gebrek aan realiteitszin.

Ze zijn meer gevoelsmatig en intuïtief ingesteld en hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte overlaten voor eigenheid, individualiteit, intuïtie en onvoorspelbaarheid. Ze leven vanuit hun hart en vragen de volwassenen om te breken met overmatig denken en analyseren. Het is voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk om zich aan te passen aan een op ratiogebaseerde omgeving. Ze worden dan letterlijk ziek of vertonen gedragsstoornissen. Ze kunnen heel rebels overkomen.

De kinderen willen graag hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen. Ze leven vooral vanuit de rechterhersenhelft en zijn origineel en inspirerend in hun ideeën. In het contact met anderen zijn ze zachtmoedig, loyaal en niet-competitief. Wanneer er in de omgeving geen ruimte is voor hun eigenheid kunnen ze zich onbegrepen, vreemd en eenzaam voelen en vragen ze zich af wat de zin is van hun aanwezigheid hier op aarde.

Moeilijkheden die ze tegen komen

Deze kinderen voelen zich vaker anders en dikwijls niet begrepen of gezien in hun energie en Zijn. Hierdoor kunnen de kinderen zich onvoldoende tot uitdrukking brengen en voelen ze zich onbegrepen en alleen. Hierbij moet opgemerkt worden dat hun ouders er vaak alles aan doen om hun zo goed mogelijk te begeleiden. Het gevolg kan zijn dat kinderen driftig, druk en opstandig worden. Het kan ook zijn dat de kinderen zich in plaats van af te reageren naar buiten toe, zich juist terugtrekken in hun eigen wereldje. Hierdoor zijn ze onbereikbaar voor de mensen om hen heen. Vaak zijn de kinderen niet goed geaard en hebben ze lichamelijke klachten.

 

Wil je weten of jouw nieuwetijdskind hulp hierbij kan gebruiken?
Maak een afspraak

 
 

Wat deze kinderen kan helpen is:
 • Hun volwassenheid als ziel respecteren
 • Luisteren en nog eens luisteren zonder een oplossing of oordeel te hebben
 • Nieuwsgierig zijn naar wat er omgaat in de belevings -en gevoelswereld in je kind
 • Erkenning en positieve waardering voor hun bijzonderheid
 • Hun gevoelens, waarnemingen en ingevingen serieus nemen
 • Eigen grenzen leren kennen en leren luisteren naar wat zij willen en voelen
 • Leren hun gevoelens te uiten
 • Hun eigen wijsheid aanspreken
 • Aandacht voor vrije zelfexpressie
 • Zich uitdrukken in de creatieve vorm, sport of spel. Het is fijn als ze hun energie in een materiële vorm kunnen omzetten. Dit helpt bij het aarden en het zichtbaar worden van hun energie.
 • Aarden, fysiek bewegen, buiten zijn.
 • Rust en ontspanningsoefeningetjes na een drukke dag met veel indrukken.
 • Healing om balans en aarding in hun energieveld te brengen.
 • Lichaamsoefeningen en spelletjes om meer in hun lijf te komen
 • Als ouder leren om meer en meer vanuit hartsbewustzijn te leven en communiceren.

Informatie gebasseerd op de channeling van Pamela Kribbe (24 januari 2008) en eigen ervaringen met deze bijzondere kinderen.Neem contact op
Stel je vraag hieronder, en dan neem ik snel contact met je op. Wil je liever bellen, bel dan met: 0627 865 009