Tarieven

 • Intakegesprek met de ouders: € 85,-  1 uur
 • Kindsessie: € 85,-   1 uur
 • Kindsessie uitgebreid: € 100,-  1 uur en 1 kwartier
 • Oudersessie standaard: € 85,-   1 uur
 • Oudersessie uitgebreid: € 125,-   1.5 uur
 • Oudersessie extra: € 160,-     2  uur
 • Helende reis: € 185,-

In de lange oudersessies kun je als ouder kiezen voor een  familie of opvoedopstelling of een voicedialoque sessie. Deze sessies kunnen nog lang doorwerken. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Marlies.

De helende reis voor ouders is een zeer transformerende en diepgaande methode. The helende reis methode is ontwikkeld door Brandon Bays. Voor hardnekkige en diepe, vastzittende patronen, overtuigingen en terugkerende thema’s kan de helende reis je een doorbraak  en heling geven op een diep nivo. Wil je als ouder hier meer over weten? Je bent van harte welkom, ik vertel je er graag meer over.

Het is ook mogelijk om een pakket te krijgen waarin sessies hier in de praktijk  worden aangeboden samen met een ondersteuning via de mail en op energetisch nivo. Ik neem jou als ouder of je kind, of het hele gezin mee in de energie en biedt op afstand healing.   Het ontvangen van healing sessies is alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde sessies.  Novaster biedt jou en je kind een  pakket passend op maat. Voor informatie  en mogelijkheden neem contact op met  Marlies.

 

Vergoedingen

Marlies biedt therapeutische begeleiding wat onder  de alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen valt. Vanuit de aanvullende verzekering is het mogelijk dat een deel van het therapeutische begeleidingstraject vergoed wordt. De vergoeding is afhankelijk van de dekking in de aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar.

Je ontvangt zelf een factuur die je kan indienen bij de zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt kan per zorgverzekeraar verschillen. Je wordt geadviseerd de polisvoorwaarden van je zorgverzekering te raadplegen en/of contact op te nemen met de verzekeraar.

Healingen, energetisch werk en de helende reis worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

Lidmaatschap en registraties:

 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk (VPMW), Complementair psycholoog.
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

 

Indien de visie en de werkwijze van Marlies je erg aanspreken, maar de financiën toch een probleem vormt. Voel je vrij om contact op te nemen. We kijken samen naar een passende oplossing.

Praktisch

 • Voorafgaand aan de trajecten wordt indien gewenst, gestart met een kennismakingsgesprek met alleen de ouders van een half uur. Dit gesprek is vrijblijvend. Je kunt er ook voor kiezen om direct te starten met een intakegesprek.
 • Wanneer wordt besloten om samen verder te gaan start het volgende traject van 4 sessies:
  • Intake gesprek met de ouders zonder het kind.
  • 2 observatie-/coachsessies met het kind. Deze sessies zijn gericht op plezier en spelen.
  • terugkoppeling, bespreken behandelingsplan en coachingsgesprek met de ouders. Dit levert op:
   • beweging van verandering bij ouders is in gang gezet
   • ook voor het kind
   • de ouders krijgen inzicht wat er aan de hand is: kwaliteiten en behoeftes van hun kind
   • handvaten voor ouders. Dit levert inzichten op wat zij zelf kunnen doen.
 • Vervolgens wordt er doelgericht en kortdurend gewerkt met gemiddeld 1 sessie per 2 a 3 weken. We werken over het algemeen aan het gestelde doel(en) in blokken van 4 bijeenkomsten. Na deze 4 bijeenkomsten wordt er geëvalueerd.
 • Een traject met je kind wordt altijd afgesloten met een korte bijeenkomst van een half uur. Deze bijeenkomst is bedoeld om terug te blikken en is zonder prijsinvestering.
 • Bij kinderen in echtscheidingssituatie is bij gedeeld ouderschap schriftelijke toestemming van beide ouders nodig.
 • Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het tarief in rekening gebracht.
 • Zorg ervoor dat je rond het afgesproken tijdstip aankomt. Helaas kan ik je geen wachtruimte aanbieden.
 • De praktijkruimte is op de tweede verdieping. Er is geen lift aanwezig.
 • Begeleiding kan nooit medische behandeling vervangen. Indien je in behandeling bent bij een arts is de begeleiding een aanvulling. Indien van toepassing overleg je met je behandelend arts.

Methodes die ingezet worden:

Er wordt al naar gelang de vraag en behoefte gebruikt gemaakt van diverse methodieken: Ho, tot hier en niet verder, Rots en water, genezend tekenen, oplossingsgericht werken, voicedialoque, focussen, psychodrama, systemische methodieken als opvoedopstellingen en familieopstellingen en de helende reis, meditaties, geleide visualisaties,  en RET.

Tevredenheid of klacht:

Voor mij is het belangrijk dat je tevreden bent over de begeleiding die Praktijk Novaster biedt. Heb je een klacht of ben je niet tevreden? Neem dan contact op met Marlies. We komen er vast samen uit en we kijken naar een passende oplossing.

Vind je dat de klacht alsnog niet goed is afgehandeld. De eisen die opgenomen zijn  in de Wkkgz ( Wet Kwaliteit klachten  en geschillenzorg) heb ik geregeld via mijn beroepsvereniging de NFG.
Voor alle informatie omtrent deze wet kun je kijken op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html